OCHRONA APARAT FOTOGRAFICZNY

Dzięki ofercie bestcena Ty i Twoje urządzenie jesteście najlepiej zabezpieczeni przed wszelkimi szkodami, jakie mogą się wydarzyć w ciągu każdego dnia.

Czego dotyczy gwarancja?

Zalety:

  • Szybka pomoc
  • Pełna ochrona
  • Przejrzysta umowa
  • Łatwe zawarcie umowy

Zakres ubezpieczenia:

Szkody będące wynikiem przepięcia lub zwarcia instalacji elektrycznej mogą wystąpić również wtedy, gdy uderzenie pioruna spowoduje krótkotrwałe zwiększenie napięcia, a urządzenie podłączone jest do gniazda zasilającego. Szkody takie objęte są ubezpieczeniem.
Urządzenie może ulec uszkodzeniu w wyniku upadku bądź uderzenia przez inny przedmiot. Ochrona urządzeń obowiązuje, gdy na przykład z powodu upadku wystąpi usterka techniczna.
Znajomy używał Twoje urządzenie i przez przypadek je uszkodził? A może zostało one z premedytacją zniszczone przez zupełnie obcą Ci osobę? Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również takie zdarzenia.
Urządzenie weszło w kontakt z substancją płynną w wyniku np. rozlania napoju czy upadku do kałuży. W wyniku tego zdarzenia albo nie działa w ogóle albo działa nieprawidłowo. Również w takim przypadku jesteś chroniony.
Ochrona obejmuje również sytuacje, w których w wyniku niedostatecznych umiejętności, braku wiedzy czy nieporozumienia doszło do uszkodzenia podczas obsługi urządzenia.
Ochrona urządzenia obejmuje również przypadki uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia na skutek działania ognia. Najczęstszą przyczyną szkód wywołanych przez ogień lub źródła ciepła są kominki, świece i urządzenia grilujące.
Szczególnie nowe urządzenia budzą zainteresowanie złodziei. W przypadku zawarcia ubezpieczenia od kradzieży (opcja dodatkowa) urządzenie jest chronione również przed skutkami kradzieży.

Tak działa ochrona urządzenia

Ochrona ubezpieczeniowa kończy się automatycznie po zakończeniu wybranego przez Ciebie okresu. Nie wymaga ona wypowiedzenia. Umowa nie jest przedłużana automatycznie. Wszystkie wymagane dokumenty i informacje – również te dotyczące procedury likwidacji szkody – zostaną wygodnie dostarczone pocztą elektroniczną po zawarciu umowy.

Rozszerzona ochrona urządzenia

Podstawowa ochrona urządzenia + ochrona na wypadek kradzieży (ochrona pełna)

Podstawowa ochrona urządzenia

Ochrona przed szkodami zwykłymi i wypadkami

Brak ochrony urządzenia

Standardowa gwarancja producenta i rękojmia

Personalizuj ochronę:

Urządzenie

Podstawowa ochrona urządzenia

Proszę wybrać okres obowiązywania

Rozszerzona ochrona urządzenia (opcja)

Rozszerzenie o ochronę na wypadek kradzieży
Powered by:
Ubezpieczyciel:
od 153,95 zł